MISERICORDIA n.o.
Miesto pre dieťa a rodičov v ktorom sú zabezpečované výchovné, opatrovateľské a poradenské služby. VIAC...

MISERICORDIA

Misericordia n.o. v spolupráci
s agentúrou VIP 24 Plus s.r.o.

organizujú

kurzy opatrovania
s garanciou zamestnania
po ukončení kurzu

Absolventom ponúkame
aj ďalšie benefity

Bližšie informácie získate
dňa 15. 7. 2015 v čase od 15.30 h
v sídle organizácie
Misericordia, Nálepkova 7, Brezno.
www. misericordia.sk
0915 165 800, misericordia@misericordia.sk
www.vip-pfl ege.eu
0948 688 377, nabor@vip-pfl ege.eu